Обязанности инженера технического надзораПри зведенні будівель і споруд, розширенні або технічному переоснащенні підприємств, реконструкції, обов’язковим є технічний нагляд замовника.

Технічний нагляд передбачає контроль за відповідністю обсягів робіт, вартості, якості будівельно — монтажних робіт (БМР) з затвердженим проектом та зведеної кошторису, будівельним нормам і правилам (СНиП), технічним умовам (ТУ), а також приймання цих робіт. Обов’язки інженера технічного нагляду за будівництвом передбачають вжиття заходів по введенню піднаглядного об’єкта в експлуатацію у передбачені титульним списком терміни.

Працівники технічного нагляду призначаються наказом замовника — забудовника і реєструються органами Державного архітектурно — будівельного контролю ( ДАБК). Виходячи з кошторисної вартості об’єкта технічний нагляд може здійснюватися як одним представником замовника, так і групою спеціалістів у межах ліміту, передбаченого кошторисом фінансових розрахунків(СФР).

Інженер технічного нагляду, призначений для його здійснення, є відповідальним представником від замовника — забудовника, що дає підписку за спеціальною формою. Розглянемо більш детально обов’язки інженера технічного нагляду. Відразу поясню, що технічний нагляд вправі здійснювати фахівець, який має будівельне освіта і виробничий стаж роботи за цією спеціальністю 3 і більше років.

Працівники технічного нагляду, які ведуть нагляд за будівництвом об’єктів на просадних грунтах, за крупнопанельным будівництвом, у сейсмічних районах, над гірничими виробками повинні пройти профільне навчання і мати посвідчення.

 

Обов’язки інженера технічного нагляду

Розмістити у проектній організації замовлення на проектування проектно — кошторисної документації (ПКД), з подальшою її прийманням за актом і перевіркою якості.

Відкрити фінансування об’єкта з наданням необхідного пакету документів.

Укласти з генпідрядною організацією контракт ( договір генпідряду) на виконання будівельно — монтажних робіт з дотриманням всіх юридичних нюансів. У договорі підряду мають бути обов’язково зазначені сума договору у грошовому виразі, строки будівництва, програми календарний графік виконання робіт з розбиттям по кварталах, графік виробництва робіт.

В обов’язки інженера технічного нагляду входить оформлення необхідних документів для відведення земельної ділянки під намічене будівництво, технагляд повинен забезпечити геодезичну розбивку та закріплення осей, реперів на відведеній ділянці і передати будівельній фірмі за актом. Інженер технічного нагляду повинен брати участь у перевірці та прийняти від будівельної організації осьову розбивку будівель і споруд, висотні позначки, позначку низу основ фундаментів з оформленням відповідних актів.

Надати будівельній фірмі документацію на знесення існуючих будівель в зоні будівництва, перенесення комунікацій, дозвіл на знесення зелених насаджень, якщо вони потрапляють в зону будівництва об’єкта.

Оформити на період будівництва з міськими службами дозвіл на забезпечення будмайданчика від міських мереж електропостачанням, водопостачанням, передбачити відведення стічних вод, газопостачання, телефонізації, з визначенням точки підключення.

Передати будівельній фірмі затверджену технічну документацію (робочі креслення і кошториси). Крім того, в обов’язки інженера технічного нагляду входить оформлення (на підставі передбаченого пакету документів) дозволу на проведення робіт із зазначенням термінів (основних СМР та робіт підготовчого періоду), з подальшим продовженням терміну дії.

 

Технагляд зобов’язаний вести щоденний технічний контроль за якісним виконанням будівельно – монтажних і спеціальних робіт відповідно до затвердженої технічної документації, нормативним документам.

Бути присутнім під час приймання прихованих, спеціальних робіт і тільки після підписання акту на приховані роботи за спеціальною формою дозволяти виконання наступного за технологією виду робіт.

Інженер технічного нагляду зобов’язаний перевіряти наявність паспортів на конструкції і вироби, постачання яких здійснюють заводи будіндустрії, на розчини і бетон, що поставляються централізовано, вимагати результати випробування в лабораторних умовах контрольних кубиків для підтвердження проектної марки покладених в конструкцію матеріалів.

У звітний період інженер технічного нагляду зобов’язаний прийняти від підрядника виконані за місяць роботи. При цьому виконати обміри обсягів цих робіт, перевірити якість їх виконання. Якщо роботи виконані якісно та у відповідності з проектом, то підтвердити їх виконання за актом виконаних робіт (форми — 2) і для оплати (довідка за формою — 3).

Перевіряти своєчасність і правильність ведення журналів виробництва робіт, бетонних , зварювальних, спеціальних робіт. Обов’язки інженера технагляду передбачають виробляти відповідні записи при порушеннях якості робіт, відхилень від проекту та встановлювати строки усунення приписів.

Перевіряти виконання приписів, відступів від проекту. Контролювати своєчасне виконання всіх рекомендацій, занесених у журнал робіт представниками авторського нагляду, контролюючих органів.

При необхідності інженер технічного нагляду звертається в проектну організацію для узгодження змін у проекті, заміни матеріалів, виникненні непередбачених робіт з метою їх узгодження проектувальниками та внесення коригування в проектно – кошторисну документацію.

Контролювати виконання договірних зобов’язань проектними та будівельними фірмами, пред’являти санкції, передбачені контрактами (договорами).

Брати участь у роботі комісії з прийняття об’єкта в експлуатацію, представити документацію на поставлену замовником обладнання.

При консервації об’єкта брати участь в огляді та оцінці технічного стану об’єктів, складання дефектної відомості робіт, що підлягають виконанню для збереження конструкцій на період консервації.

Технічний нагляд замовника зобов’язаний сповістити органи державного будівельного контролю про аварійних ситуаціях стану об’єктів будівництва та вжиті заходи щодо їх ліквідації.

Фахівці технічного нагляду несуть передбачену законом відповідальність за:

  • Підписання актів на виконані роботи не відповідають затвердженому проекту, нормам СНиП, ТУ при виробництві будівельно — монтажних і спеціальних робіт.
  • Підтвердження виробнику робіт завищених обсягів робіт порівняно з фактом в натурі, що веде до спотворення звітності по списанню матеріалів матеріально відповідальної особи підрядника, збільшення кошторисної вартості об’єкта.
  • Підписання невідповідних дійсності актів на приховані роботи, оформлення їх заднім числом, без присутності на будмайданчику в момент виконання робіт, що може в результаті призвести до низької якості цих робіт.

Технічний нагляд замовника є серйозним і відповідальним етапом в будівництві, від цього залежить якість споруджуваних об’єктів, їх надійність. Від того, як представник замовника буде виконувати обов’язки інженера технічного нагляду залежать експлуатаційні якості піднаглядного об’єкта.