Кто осуществляет авторский надзор в строительствеПеред початком будівництва об’єкта, коли проектна документація готова і замовником укладено договір з будівельною фірмою, що пройшла ліцензування по будівництву, обов’язковим є одержання дозволу на виробництво робіт. Збирається пакет документів до складу яких входять договору на технічний та авторський нагляди. Розглянемо питання про те, хто здійснює авторський нагляд в будівництві.

Проектна організація здійснює авторський нагляд в будівництві. Проектна організація для ведення авторського нагляду виділяє автора проекту, якому видається завдання, що передбачає його обов’язків на весь період будівництва об’єкта. Особливо підкреслюється в завданні важливість авторського контролю при зведенні об’єктів, в яких передбачені нестандартні, індивідуальні будівельні технічні та технологічні рішення, передбачене використання певних будівельних матеріалів і конструкцій, підвищений контроль якості загальнобудівельних, спеціальних, оздоблювальних, монтажних робіт.

 

Мета авторського нагляду у будівництві – контроль за відповідністю прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, технічних рішень, ТЕП ( техніко – економічних показників) проектними рішеннями і показниками, відповідним робочим кресленням. А також підвищення відповідальності проектних, будівельно – монтажних фірм і замовника за забезпечення нормативної якості об’єктів, що будуються у відповідності з кошторисною вартістю. Представник, який здійснює авторський нагляд в будівництві, зобов’язаний відвідувати будівельний майданчик відповідно до затвердженого графіку або у разі виклику його замовником. Іноді необхідно присутність авторського нагляду на будмайданчику на період виконання монтажу відповідальних конструкцій, устрою безперервно бетонованих процесів та ін.

Обов’язки авторського нагляду у будівництві

  • Перевіряти в ході будівництва відповідність виконаних будівельно – монтажних робіт(БМР) проекту, робочим кресленням і затвердженої зведеної кошторису; контролювати дотримання технології , якості виконання робіт, робіт з монтажу обладнання, пожежо — і вибухобезпечність приміщень споруджуваних об’єктів.
  • Авторський нагляд в будівництві повинен оперативно вирішувати питання, що виникають в ході будівництва, пов’язані з проектно – кошторисної документації (ПКД), заміною матеріалів, погодженням змінених конструктивних рішень.
  • Заповнювати регулярно журнал авторського нагляду, де відображати виявлені в процесі будівництва відступу від ПСД, порушення вимог СНиП і ТУ, фіксувати терміни усунення зауважень.
  • Контролювати своєчасність і якість виконаних приписів, відображених у журналі авторського нагляду в будівництві і є обов’язковим для виконання замовником і генпідрядником.
  • Авторський нагляд в будівництві при виявленні неякісно виконаних ним приписів і не вказаний строк виробляє вторинну запис в журнал авторського нагляду з установкою нового терміну усунення порушень. Крім цього, він ставить до відома письмово генпідрядника та замовника про виявлені порушення з вимогою усунути їх у найкоротші терміни. У разі невиконання приписів, авторський нагляд має право призупинити виконання робіт.
  • Авторський нагляд в будівництві має право вносити в установленому порядку зміни, доповнення, узгоджувати заміну у ПСД.
  • При виконанні БМР по зведенню відповідальних конструкцій ( мостів, несучих залізобетонних і металевих конструкцій тощо) спільно з технічним наглядом замовника брати участь у прийманні цих робіт, від виконання яких залежить характеристики міцності і стійкості споруджуваних об’єктів. Брати участь у складанні актів огляду прихованих робіт на ці види робіт.
  • Контролювати якість робіт по дизайнерському облаштування будинків, благоустрою території та її озеленення.
  • Перевіряти наявність паспортів, сертифікатів на застосовувані матеріали і конструкції, їх відповідність проекту, ГОСТу.

Працівники проектного інституту, які здійснюють авторський нагляд в будівництві несуть відповідальність за виконання покладених на них обов’язків.

Ми розглянули питання про те, хто здійснює авторський нагляд в будівництві, який тісно переплітається з здійсненням технічного нагляду, але ці два поняття не слід плутати. В наступних статтях поговоримо детальніше про технічний нагляд замовника – забудовника.