Акт скрытых работ на армированиеАкти на приховані роботи входять в перелік обов’язкової виконавчої документації в процесі здачі об’єкту в експлуатацію.

Коли йде будівництво будівель і споруд, то багато видів робіт після їх виконання не видно, і їх якість неможливо перевірити, так як технологічний процес по мірі зведення об’єкта передбачає наступні етапи робіт, передбачених робочими кресленнями проекту.

Щоб було зрозуміліше, наведу приклад таких робіт – це гідроізоляція, пристрій обв’язки, пристрій фундаментів, прихована електропроводка, установка арматури і закладних деталей у конструкцію і багато інших. Для наочності розглянемо, як складається акт прихованих робіт на армування в цій статті.

«Акт огляду прихованих робіт» або, як його називають будівельники, акт прихованих робіт має спеціальну форму для заповнення та більш повного відображення цих робіт. Докладно, за графами розглянемо кожен пункт цього акта.

Зміст акта на приховані роботи на армування

 • Вказується найменування робіт по армуванню пропонованих до приймання конструкцій.
 • Прописує найменування об’єкта будівництва та місце його розташування.
 • Склад комісії, куди зобов’язані входити представники будівельної фірми, технічного нагляду та проектувальники . Зазначається посада та прізвище з ініціалами.
 • Повне найменування будівельної організації, у якої проведено огляд виконаних робіт.
 • Дана комісія складає акт прихованих робіт:

1. До огляду представлені наступні роботи – арматурні роботи. Тут же вказуємо конструкцію, в яких осях проводилися роботи та висотні відмітки.

 

2. Найменування проектної організації, що розробила проектно – кошторисну документацію, за якою були виконані пред’явлені арматурні роботи. Крім того, номер робочих креслень із зазначенням дати складання.

3. Перераховуються витратні матеріали для армування із зазначенням класу, діаметра та сертифіката якості арматури.

4. Якщо мали місце відхилення від проектної документації або була проведена заміна по арматурних виробів, узгоджена з проектним інститутом, то вказуються номери креслень, де це видно з датою узгодження. Якщо змін не було, то зазначається, що роботи по армуванню були виконані згідно з проектом.

5. Акт повинен містити часові характеристики – початок і закінчення робіт, які в точності зобов’язані відповідати журналу виробництва робіт по датах.

 • У результаті формується рішення комісії, де відображається, що роботи по установці арматури виконані згідно з проектною документацією, СНиП, відповідають вимогам їх приймання.
 • Комісією виноситься висновок про можливість виконання наступного за технологією етапу робіт — бетонування. Складений акт підписується членами комісії і вважається офіційним документом.

До акта на приховані роботи додаються:

 • Сертифікати на арматуру і електроди або лабораторії аналізи, результати випробування відповідальних зварних з’єднань.
 • Список всіх зварників, що виконували зварювальні роботи із зазначенням номера та дати диплома.
 • Копії документів або список про дозвіл внесених змін у робочу документацію.
 • Акт приймання робіт з антикорозійного захисту, покладеної в конструкцію арматури, якщо це передбачено проектом.

Акт на приховані роботи на армування є заключним документом перед бетонуванням конструкції, якість якої залежить від дотримання проектних рішень, всіх приписів авторського та технічного нагляду.